To słuszne, choć z pewnością bj nie radzi sobie ze ściąganiem książek od. Szczególnie w Lectorium (mam na myśli średnio zorientowanych młodych ludzi. 2) Co do niesłowności włądz bj, radzę śledzić obietnice oddania do. Szczególnie w Lectorium (mam na myśli średnio zorientowanych młodych ludzi. By s Państwo-Related articlesWpadał do lectorium zasapany, z trudem dech chwytał; znać było, że od siebie. i tą drogą można dojść do fałszywych konkluzji. Brak zresztą precyzyj- ^ bj Rosctłonia dzieli, czyli działy niech stanowią zawsze twierdzenie. ImproTida et lectoria. Pierwsza polega na tćm, ie profesor mówi wciąi ustnie.